ico

Inscripcions i quotes

You are here: Home » Com associar-se » Inscripcions i quotes
 • Emplenar el full de sol·licitud d’ingrès
 • Full d'inscripció1 fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT
 • Cal abonar: INSCRIPCIÓ, QUOTES
 • Per fer les inscripcions amb quota familiar cal la fotocòpia del llibre de família o un document que justifiqui la unitat familiar.
 • Per als menors d’edat, és imprescindible l’autorització paterna, materna o tutelar.
INSCRIPCIÓ (1)  
Drets d’entrada, carnet, assegurança (2): 109,75€ 
Drets d’entrada edats de 0 a 14 anys (4)  15,01€
Drets d’entrada edats de 15 a 17 anys (4)  20,07€
QUOTES MENSUALS GRUP FAMILIAR  (3)  
A partir de 18 anys: 41,34€ + 2,48€ = 43,82€
Parella a partir de 18 anys: 32,17€ + 2,48€ = 34,65€
De 15 a 17 anys d’edat: 20,38€ (4)
De 7 a 14 anys d’edat: 10,19€ (4)
De 0 a 6 anys d’edat:   0,00€ (4)
ENTRADA PUNTUAL (6)
Entrada nen de 0 a 13 anys 5,50€
Entrada adult a partir de 14 anys 11,20€
* Els preus varien del 15 de juny al 15 de setembre
* Entrada estiu nen de 0 a 7 anys 10,60€
* Entrada estiu a partir de 8 anys 19,50€
ARMARIETS
Hi ha armariets d’ús privat amb les condicions següents:
DRETS DE LLOGUER (5): 40,80€
LLOGUER ANUAL: 20,40€
LLOGUER MENSUAL: 2,40€ + 15,30€ Fiança (*)(*) La fiança es tornarà una vegada s’hagi tornat la clau de l’armariet. Empreses 3,80€ + Fiança
CONSIGNES D’ÚS PUNTUAL AMB CADENAT
VENTA DE CADENAT A L´ATENCIÓ AL SOCI PER 6,50€

PAGAMENTS

 • Inscripció: efectiu o targeta de crèdit.
 • Quota mensual per abonament  bancari domiciliat (*)
 • * Els pagaments es faran per domiciliació bancària (és obligatori omplir les
  dades del banc seguint la nova normativa SEPA amb el codi IBAN)

CONDICIONS

 • Amb el carnet de soci (obligatori portar-lo) pots gaudir d’ambdues instal·lacions.
 • Si és un ex-soci/a que fa menys d’1 any que es va donar de baixa, consulti les condicions per donar-se d’alta.
 • Els menors de 14 anys no podran accedir a la piscina sense presència d’un adult responsable.
 • Els menors de 15 anys no tenen accés a la sala de fitness i/o cardiovascular.
 • Els majors de 18 anys poden accedir a l’AQUACEM de la instal·lació de Josep Vallès i a les saunes de Regente Mendieta.
 • Per accedir a l’AQUACEM de la instal·lació de Josep Vallès i a les saunes de Regente Mendieta es obligatori presentar el carnet de soci
 • 1 carnet, polsera d’activitats sense suplement, matrícula
 • 2 L’assegurança anual cobreix l’accident sofert dintre de les instal·lacions del Club. Es realitza el pagament proporcional a l’hora de realitzar l’alta d’associat/da i es renova automàticament cada 1 de gener l’anualitat corresponent.
 • 3 Les quotes d’adults tenen incloses les activitats dirigides excepte les que tenen suplement i el fons de reserva per la millora d’instal·lacions (els majors de 65 anys estan exempts). La quota de parella s’ha d’autenticar amb document que justifiqui la unitat familiar o llibre de família.
 • 4 Si no hi ha un tutor adult adherit al grup familiar, la quota infantil de 15 a 17 anys serà de 24,54€ amb una inscripció de 27,61€ i la de 7 a 14 anys de 19,09€ amb una inscripció de 22,56€. Per associar un nen/a de 0 a 6 anys és imprescindible que hi hagi un tutor soci i pagaran una inscripció de 15,01€.  Les edats entre 15 i 17 anys inclouen polsera d’activitats.
 • 5 Els drets de lloguers són a fons perdut.
 • 6 Les entrades puntuals només es podran adquirir venint acompanyats d’un soci major d’edat.
 • Aquestes quotes són a partir de l’1 de juny de 2014 amb actualització de preus (IPC) al març 2017. Per a més informació us atendran a recepció.
 • *Preus i condicions subjectes a modificació i es reserva el dret d’admissió.

Show Comments