ico

Avís legal

You are here: Home » El Club » Avís legal

Compliment llei LSSICE

COM CONFIGURAR-HO

Així mateix, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa a l’usuari que té la possibilitat de
configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals
podrà realitzar aquesta configuració:

Firefox des d’aquí:

Chrome des d’aquí:

Explorer des d’aquí:

Safari des d’aquí:

Opera des d’aquí:

Informació general pel compliment de la llei 34/2002

Titular: CLUB ESPORTIU MEDITERRANI

  • Adreça: C./ Begur, Nº 44-52, 08028 Barcelona

Contacte:

Dades de Registre

  • CIF G-08480378

Política de Cookies
Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i l’ús del nostre web.
La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents
tipus de cookies:

Segons el que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CLUB ESPORTIU
MEDITERRANI informa de les cookies utilitzades en el nostre website:

Condicions d’ús
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa que és titular del lloc web www.mediterrani1931.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és CLUB ESPORTIU *MEDITERRANI, amb CIF G08480378 i domicili social al CARRER BEGUR 44-52 08028, BARCELONA, inscrita en el Registre d’associacions d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’inscripció 960/25 de juny de 1982. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: admin@mediterrani1931.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
- L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI no es fa responsable del contingut dels llocs web als
quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud,
veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD), CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: CARRER BEGUR 44-52 08028, BARCELONA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI qualsevol variació i que CLUB ESPORTIU MEDITERRANI té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CLUB ESPORTIU MEDITERRANI té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

- Els socis acataran les normes i els usos del Club Esportiu Mediterrani o CEM, i respectaran les instruccions de l’empleat.

- Les reclamacions per tot tipus d’accident o perjudici fortuït hauran de ser fetes a les companyies en les quals el CEM estigui assegurat i amb les condicions de la pòlissa en vigor.

- El CEM no es farà responsable dels objectes de valor i al mateix temps es demana a tots els socis, per raons de seguretat, que no deixin objectes, vestits o bosses, fora de les àrees destinades a aquesta finalitat.

- És obligatori:

· portar el carnet de soci / sòcia en totes les instal·lacions del CEM i presentar-lo obligatòriament a petició de qualsevol empleat, en cas contrari es denegarà l’entrada o s’expulsarà de la instal·lació.

· portar el carnet de soci i tenir més de 18 anys per poder entrar a l’ AQUACEM de la instal·lació de Josep Vallès  i a la sauna de Regent Mendieta, en cas contrari es denegarà l’accés.

· en el cas que el soci / sòcia estigui inscrit a les Activitats Dirigides (CAD), haurà de portar el carnet. També serà necessari portar i mostrar al monitor la corresponent polsera per a poder fer les activitats dirigides.

· entrar a qualsevol instal·lació amb el carnet que haurem gravat amb la fotografia de l’associat/da el dia que  s’hagi donat d’alta o s’hagi inscrit a un curset.

- En el moment que un soci / sòcia  sigui baixa del CEM, no podrà gaudir de cap oferta en la matrícula abans d’un any i haurà d’abonar en la seva totalitat els drets d’entrada vigents, i si s’escau, en cas de baixa per falta de pagament, el rebut pendent amb les despeses administratives. Les baixes administratives per al mes següent s’han de fer abans del dia 25 del mes en curs.

CONFIDENCIALITAT i PROTECCIÓ de DADES de CARÀCTER PERSONAL

Que en compliment de l’establert ala Llei Orgànica15/1999, d 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) i ala Llei34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CEM, l’informen, i Vostè consent que:

- Totes les dades de caràcter personal facilitades per Vostè a través dels formularis de la nostra entitat són incorporats  a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable el CEM i que està degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades.

-CEM tracta les dades personals facilitades per vostè de forma confidencial i amb la finalitat de: (I) permetre gestionar, tramitar i administrar la relació contractual del Client amb el Club; (II) gestionar l’accés del convidat signatari al Club; (III) realització d’enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat; (IV) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres articles i serveis; (V) promocionar o publicar les activitats, serveis i articles que ofereixin, així com de les de tercers col·laboradors que operin en l’àmbit de l’ esport, l’oci, la salut, el benestar, la nutrició i demés activitats relacionades (transportistes, entitats financeres, etc.) i (VI) participar dels serveis del web i autoritzar l’enviament per correu ordinari o per comunicació electrònica (e-mail i SMS, aquest últim és un missatge curt de text al seu telèfon mòbil) d’informació relativa a qualsevol aspecte anterior.

- Vostè autoritzarà de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades per l’enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altre mitjà.

- CEM cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats abans citades. En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació (actualitzant dades al web del Club), cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu ordinari a l’adreça de CEM al c/Begur, 44-52  08028 Barcelona, o per correu electrònic a admin@mediterrani1931.com

CLÀUSULA DRETS D’IMATGE

El soci / sòcia faculta plenament al Club Esportiu Mediterrani a reproduir la seva imatge per qualsevol mitjà, així com la seva exposició o divulgació per amb finalitats publicitàries, comercials o vinculants amb el Club, sense que en cap cas el soci pugui reclamar cap dret.

Show Comments