fbpx

Club Esportiu Mediterrani

| LA JUNTA
| INFORMA

Notícies d’interès pels socis i sòcies del Club.
Us comuniquem totes les millores i/o actuacions que s’han dut a terme tal com la Junta Direciva actual es va comprometre en el seu programa electoral.

Junta informa de març – abril 2020 (COVID 19)
Benvolgut i benvolguda, soci i sòcia del Club Esportiu Mediterrani,

Volem fer-vos arribar tot el nostre suport i força en aquests moments que estem vivint i agrair-vos la confiança i l’afecte que tots vosaltres esteu demostrant tenir pel nostre Club. És just en aquests moments quan tots hem d’estar més units que mai i contribuir a una causa comuna, perquè només d’aquesta manera veurem la llum al final del camí.

I justament per la importància que té per nosaltres el Club, els socis/es i totes les persones que hi treballem en ell, hem preparat aquest document per informar-te de les accions més rellevants i de les decisions que s’estan prenent des de l’inici de l’estat d’alarma.

Abans de tot, pensem que és important remarcar que les accions que s’han pres són d’acord amb què el Club Esportiu Mediterrani és una entitat esportiva sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública. El Club es regeix per la llei de l’esport i no per la llei de Consum com s’ha donat a entendre en alguns fòrums. Tant el Consell Català de l’Esport com l’Agència Catalana de Consum varen emetre comunicats al respecte i els podeu trobar a la nostra web. Les quotes abonades a un Club Esportiu són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió a la mateixa i la pertinença al projecte que té com a finalitat bàsica el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

En el moment que s’inicia l’Estat d’Alarma, el Club es va veure obligat a tancar les dues instal·lacions esportives d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i amb l’Agència de Salut Pública i l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a l’emergència sanitària de la COVID-19, i el comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Des de llavors, la Junta Directiva ha continuat i continua treballant per assegurar la viabilitat econòmica i social del nostre Club, ajustant encara més les despeses derivades del manteniment al mínim indispensable, però així i tot, mantenint compromisos de pagaments a proveïdors, despeses financeres, pagament d’inversions, etc. que no faciliten aquesta reducció.

Cal destacar que el Club, en comparació amb el mateix mes l’any anterior, ha patit una davallada d’ingressos pel voltant del 35%, a causa del no cobrament de serveis ni a la quota esportiva a més d’una baixada de socis, que amb aquesta tendència s’agreujarà el mes de maig. Com no es van poder modificar els pagaments compromesos del mes d’abril, hem hagut la necessitat de passar la quota sencera d’aquest mes i, tal com deia al nostre darrer comunicat, quan puguem convocar la nostra assemblea plantejarem tot l’escenari econòmic que aquesta situació ens deixi i proposarem accions correctives, si aquestes són viables. De totes maneres, continuem treballant amb la informació que rebem dia a dia i estem posant en marxa altres accions que us expliquem a continuació:

1- MESURES ECONÒMIQUES
 • Hem negociat amb els proveïdors allargar o ajornar els terminis de pagament durant el període d’estat d’alarma.
 • Hem disminuït les potències de tota la maquinària per mantenir les instal·lacions.
 • Hem reduït les despeses derivades del manteniment d’instal·lacions al mínim possible.
 • Estem valorant i estudiant les ajudes econòmiques de les Institucions a les quals el Club es pugui adherir o acollir com: crèdits, subvencions, moratòries.
2- AFECTACIONS TREBALLADORS/ES
 • Ens hem vist obligats a realitzar un ERTO (Expedient Temporal de Regulació de Treball) a 138 treballadors/res, un 95,17% de la plantilla, per preservar la viabilitat econòmica del Club.
 • Pel que fa als salaris: S’ha complementat el 100% del salari del mes de març i es complementarà el d’abril realitzant un esforç molt gran per part del Club, mesura que volem continuar fent, sempre que les finances del club ho puguin suportar. Durant l’Estat d’Alarma, l’estat es fa càrrec del 70% de la base reguladora dels salaris dels treballadors. El fet de complementar fins al total de la nòmina, depèn de la situació particular i familiar de cada treballador/a i això no significa un estalvi del 70% sinó que el complement supera àmpliament el 30% restant, però així i tot, ho assumirà el Club.
 • Hem pagat a tots/es els/les treballadors/es la nòmina sencera del mes de marc, avançant també el 70% corresponent a la part de l’Estat, en previsió de què els treballadors no rebin la prestació fins al mes de Maig.
 • Per tal de no deixar de seguir oferint un mínim de servei als nostres associats/des, hem habilitat el treball telemàtic de part de la plantilla que garanteixen diferents activitats en diferit i directe a través del nou Blog que expliquem a continuació.
 • Hem hagut d’habilitar el treball presencial de part de la plantilla per tal de garantir el funcionament bàsic i poder fer un seguiment del mínim indispensable de les dues instal·lacions.
3- SOCIS / SÒCIES
 • Hem congelat les quotes esportives i les referents a serveis de Club.
 • Compensarem els 15 dies no gaudits de les quotes esportives i les referents a serveis de Club.
 • Hem creat un Blog del Club “cemediterraniesquedaacasa.com”, per seguir oferint diferents serveis i contingut de valor a tots/es els/les socis/es de totes les edats a través de diferents plataformes i xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Zoom): activitats virtuals, activitats per a infants, consells nutricionals, gestió emocional i assessorament individual.
 • Hem activat de forma excepcional que els socis/es que ho considerin oportú i necessari poden activar una baixa temporal per afectats per malaltia, ERTE o cessament d’activitat.
 • El Club emet un certificat per gaudir d’un benefici fiscal a tot/a soci/a que ho sol·liciti per a la declaració de la renda del 2019.
 • S’ha pres la decisió d’ajornar el 50% de la quota de maig. Aquest fet tan important serà un dels punts que, entre d’altres, tractarem en la pròxima Assemblea General, ja que és el conjunt de la massa social, de tots els socis i sòcies, els/les que ho han de decidir.
 • Som coneixedors que molts dels nostres socis/es entenen quin tipus d’entitat històrica som, i volen contribuir de manera solidària seguint pagant el 100% de la quota per tal d’ajudar a la viabilitat del Club. La Junta Directiva no està al marge de tota aquesta situació que estem vivint i planteja que aquells que la vulguin continuar abonant, es posin en contacte amb nosaltres amb l’assumpte PAGAMENT 100% a través del mail cemediterrani@mediterrani1931.com
 • Hem posat en funcionament el Servei d’Atenció al Soci (934315855, cemediterrani@mediterrani1931.com), per poder resoldre dubtes i donar informació durant la setmana en horari de: dilluns a divendres de 10 a 12 h.
 • El pròxim dilluns dia 27 d’abril a les 19.00 h realitzarem un webinar amb tots els socis/es que vulguin participar, on el nostre President Àlex Almeda explicarà i aclarirà tots els dubtes que pugueu tenir. Donarem més informació durant els pròxims dies.
4- CONCLUSIÓ
Per a tots nosaltres, la nostra prioritat és la salut i benestar de tots i totes, els socis i les sòcies i els treballadors i les treballadores del nostre Club. El Club va néixer fa gaire-bé 90 anys es va fer gran amb l’esforç, la il·lusió i la solidaritat de molts socis/es. Hem sigut i som una gran família i és per això que ens hem de recolzar mútuament en els moments difícils. Per la part que ens toca, sempre serem sensibles a totes les realitats que els nostres socis/es puguin estar passant i l’esperit de cooperació amb tots vosaltres és més viu que mai.

Sens dubte el nostre valor afegit com a Club, és que darrere de tot estem persones i treballem per a les persones, per a tots vosaltres, i això ens converteix no en només una simple entitat esportiva, sinó en un lloc on compartir, gaudir i créixer amb les nostres famílies.

Gràcies a tots per la vostra paciència i comprensió.
Ja queda menys per poder tornar a gaudir del nostre Club.

Salutacions,
Junta Directiva del Club Esportiu Mediterrani

Podeu descarregar l’arxiu a documents relacionats de la notícia:
1- Junta informa de gener a maig 2019.

2- Junta informa de juny a setembre 2019.

3- Junta informa d’octubre a desembre 2019.

4- Junta informa de març a abril 2020 (COVID-19).

La següent informació relativa als mesos de maig a juliol 2020 la rebreu a partir del 15 de juliol de 2020.

| ELS NOSTRES PARTNERS

| PARTNERS